• slider image 324
  • slider image 325
  • slider image 326
  • slider image 327
  • slider image 328
:::

賀!蔡卲聤同學 參加107學年度全國學生美術比賽平面設計類榮獲甲等

恭賀
 

三年十三班 蔡卲聤同學
 

參加 107學年度全國學生美術比賽平面設計類
 

榮獲 甲等
 

指導老師 彭綉雯 老師

 

~全體師生同賀~

 

  •  
    1) 01束縛-蔡卲聤.JPG
學務處 許幸慈 於 2018-12-01 發布,共有 20 人次閱讀

測驗/評量/數位學習/有獎徵答

:::

搜尋本站